Klasa Error      Dostarcza obiekty z informacją o błędach czasu wykonania
 Klasa Get        Dostarcza obiekty do edycji pól bazy danych i zmiennych
 Klasa TBrowse    Dostarcza obiekty do przeglądania danych tablicowych
 Klasa TBColumn   Dostarcza obiekty kolumn dla obiektów TBrowse