BEGIN SEQUENCE Definiuje sekwencję instrukcji dla przerwań BREAK      Σ
 DECLARE*    Tworzy i inicjuje prywatne zmienne i tablice
 DO*      Wywołuje procedurę
 DO CASE    Wykonuje jeden z kilku alternatywnych bloków instrukcji
 DO WHILE    Wykonuje pętlę dopóki spełniony jest zadany warunek
 EXTERNAL    Deklaruje listę nazw procedur lub funkcji do konsolidacji
 FIELD     Deklaruje nazwę pola zbioru danych
 FOR      Wykonuje blok instrukcji wskazaną liczbę razy
 FUNCTION    Deklaruje nazwę i parametry formalne funkcji użytkownika
 IF       Wykonuje jeden z kilku alternatywnych bloków instrukcji
 LOCAL     Deklaruje i inicjuje lokalne zmienne i tablice
 MEMVAR     Deklaruje nazwy zmiennych prywatnych i publicznych
 PARAMETERS   Tworzy prywatne zmienne parametryczne
 PRIVATE    Tworzy i inicjuje prywatne zmienne i tablice
 PROCEDURE   Deklaruje nazwę procedury i jej parametry formalne
 PUBLIC     Tworzy i inicjuje publiczne zmienne i tablice
 RETURN     Kończy procedurę, funkcję użytkownika lub program
 STATIC     Deklaruje i inicjuje statyczne zmienne i tablice