Kolejność działań
--------------------------------------------------------------------------------
 %        Reszta z dzielenia - dwuargumentowy      (Matematyczny)
 *        Mnożenie - dwuargumentowy           (Matematyczny)
 ** ^      Potęgowanie - dwuargumentowy         (Matematyczny)
 +        Dodawanie, znak liczby, łączenie ciągów    (Mat, Znakowy)
 -        Odejmowanie, znak liczby, łączenie ciągów   (Mat, Znakowy)
 /        Dzielenie dwu liczb - dwuargumentowy     (Matematyczny)
 <> != #     Nierówne - dwuargumentowy           (Relacyjny)
 $        Fragment ciągu - dwuargumentowy        (Relacyjny)
 .AND.      Iloczyn logiczny - dwuargumentowy       (Logiczny)
 .NOT. !     Zaprzeczenie logiczne - jednoargumentowy   (Logiczny)
 .OR.      Suma logiczna - dwuargumentowy        (Logiczny)
 <        Mniejszy niż - dwuargumentowy         (Relacyjny)
 <=       Mniejszy lub równy - dwuargumentowy      (Relacyjny)
 = (równość)   Równy - dwuargumentowy            (Relacyjny)
 ==       Dokładnie równy - dwuargumentowy       (Relacyjny)
 >        Większy niż - dwuargumentowy         (Relacyjny)
 >=       Większy lub równy - dwuargumentowy      (Relacyjny)
 = (przypisanie) Proste przypisanie - dwuargumentowy      (Przypisanie)
 :=       Przypisanie wbudowane - dwuargumentowy    (Przypisanie)
 op=       Operatory przypisywania złożonego       (Przypisanie)
 ++       Zwiększanie - jednoargumentowy        (Matematyczny)
 --       Zmniejszanie - jednoargumentowy        (Matematyczny)
 &        Operator makro - jednoargumentowy       (Specjalny)
 ->       Operator nazwy alternatywnej - dwuargumentowy (Specjalny)
 @        Przesyłanie przez nazwę - jednoargumentowy  (Specjalny)
 { }       Ogranicznik tablic literałowych i bloków kodu (Specjalny)
 [ ]       Wskaźnik elementu tablicy           (Specjalny)
 ( )       Wskaźnik funkcji lub grupowania        (Specjalny)