Funkcje systemu Get -- Przegląd
------------------------------------------------------------------------------
 GetApplyKey()   Zastosowanie klawiszy do obiektu Get           Ω
 GetDoSetKey()   Przetwarza SET KEY podczas edycji Get          Ω
 GetPostValidate() Zatwierdza przeredagowany obiekt Get           Ω
 GetPreValidate()  Wstępnie zatwierdza obiekt Get              Ω
 GetReader()    Standardowe działanie rozkazu READ dla obj. Get     Ω