kolor         monochrom. | kolor          monochrom.
 Czarny, odstęp N  0  Czarny  | Szary      N+  8  Czarny
 Niebieski    B  1  Podkreśl. | Rozj. niebieski B+  9  Rozj. podkreśl.
 Zielony     G  2  Biały   | Rozj. zielony  G+ 10  Rozj. biały
 Morski     BG 3  Biały   | Rozj. morski   BG+ 11  Rozj. biały
 Czerwony    R  4  Biały   | Rozj. czerwony  R+ 12  Rozj. biały
 Fiolet     RB 5  Biały   | Rozj. fiolet   RB+ 13  Rozj. biały
 Brązowy     GR 6  Biały   | Żółty      GR+ 14  Rozj. biały
 Biały      W  7  Biały   | Rozj. biały   W+ 15  Rozj. biały
----------------------------------------------------------------------------------
 Czarny     U    Podkreślony
 Inwersyjny   I    Inwersyjny
 Czarny     X    Pusty
-------------------------------------------------------------------------------
 . Uwaga

 Jeśli stosowane są liczby, a kolor tła jest większy niż 7, to pierwszy plan
 przy wyświetlaniu migocze. Jeśli stosowane są litery, nawet gdy atrybut
 rozjaśnienia podany jest przy kolorze tła, rozjaśniony zostaje kolor
 pierwszego planu.
--------------------------------------------------------------------------------
 Aby pobrac ten przyklad - kliknij tutaj.

See Also: SET COLOR* SETCOLOR()