Funkcje obrazu polecenia SAY
--------------------------------------------------------------------------------
    B    Wyświetla liczby wyrównane do lewej strony
    C    Wyświetla po liczbach dodatnich napis CR (kredyt)
    D    Wyświetla daty w formacie SET DATE
    E    Wyświetla daty i liczby w formacie brytyjskim
    R    Wstawia znaki spoza szablonu
    X    Wyświetla po liczbach ujemnych napis DB (debet)
    Z    Wyświetla zero jako znak pusty
    (    Zamyka liczby ujemne w nawiasach
    !    Zamienia znaki alfabetu na duże litery
--------------------------------------------------------------------------------
 Szablony obrazu polecenia SAY
--------------------------------------------------------------------------------
    A    Wyświetla znaki dla dowolnego typu danych
    N     "
    X     "
    9     "
    #     "
    L    Wyświetla wartości logiczne jako "T" lub "F"
    Y    Wyświetla wartości logiczne jako "Y" lub "N"
    !    Zamienia znaki alfabetu na duże litery
    $    Wyświetla w liczbach znak dolara zamiast spacji wiodących
    *    Wyświetla w liczbach znak gwiazdki zamiast spacji wiodących
    .    Określa położenie kropki dziesiętnej
    ,    Określa położenie przecinka
---------------------------------------------------------------------------------
 Funkcje obrazu polecenia GET
--------------------------------------------------------------------------------
 A   C    Dopuszcza tylko znaki alfabetu
 B   N    Wyświetla liczby wyrównane do lewej strony
 C   N    Wyświetla po liczbach dodatnich napis CR (kredyt)
 D   D,N   Wyświetla daty w formacie SET DATE
 E   D,N   Wyświetla daty z zamienioną kolejnością dnia i miesiąca
         niezależnie od aktualnego ustawienia DATE SET,
         liczby z zamienionym przecinkiem i kropką
 K  Wszystkie  Usuwa dotychczasowy tekst, jeśli pierwszy naciśnięty klawisz
         nie jest klawiszem ruchu kursora
 R   C    Wstawia do obrazu znaki różne od szablonowych,
         ale nie zapisuje ich do zmiennej Get
 S<n>  C    Pozwala na poziome przewijanie obrazu Get. <n> jest liczbą
         całkowitą określającą szerokość obszaru
 X   N    Wyświetla po liczbach ujemnych napis DB (debet)
 Z   N    Wyświetla zero jako znak pusty
 (   N    Wyświetla liczby ujemne w nawiasach ze spacjami wiodącymi
 )   N    Wyświetla liczby ujemne w nawiasach bez spacji wiodących
 !   C    Zamienia znaki alfabetu na duże litery
--------------------------------------------------------------------------------
 Szablony obrazu polecenia GET
--------------------------------------------------------------------------------
 A   Dopuszcza tylko znaki alfabetu
 N   Dopuszcza tylko znaki alfabetu i liczby
 X   Dopuszcza dowolne znaki
 9   Dopuszcza cyfry dla dowolnego typu danych i znaki +,- dla cyfr
 #   Dopuszcza cyfry, znaki +,- i spacje dla dowolnego typu danych
 L   Dopuszcza tylko T, F, Y lub N
 Y   Dopuszcza tylko Y lub N
 !   Zamienia znaki alfabetu na duże litery
 $   Wyświetla w liczbach znak dolara zamiast spacji wiodących
 *   Wyświetla w liczbach znak gwiazdki zamiast spacji wiodących
 .   Wyświetla kropkę dziesiętną
 ,   Wyświetla przecinek
--------------------------------------------------------------------------------