Oprogramowanie             Dokumentacja

  Twórca struktury            Christopher White
  Richard McConnell           Deborah Ridolfo
                      Debby Moody
  Główni autorzy             Savannah Brentnall
  Dennis L. Dias             Richard McConnell
  Basil Hosmer              Charles R. Gehman (publikacja)
  Richard McConnell           Dana Wood (administracja)

  Główni tworcy             Testy oprogramowania
  Brian Russell (architektura systemu)
  Eric Jackstat (konsolidator)      Phil Usher
  Corey Schwartz (debugger)        Ed Bell
  Leonard Zerman (instalacja systemu)   Woon L. Leong
                      Tim Wong
  Programy przykładowe          Fred Ho
  Christopher White, Debby Moody     Jon Rognerud
  David R. Alison, Craig Ogg
  Jake Yacoub, Tim Wong, Flemming Ho

------------------------------------------------------------------------------
 Znaki firmowe

  Nantucket, Nantucket logo i Clipper są zastrzeżonymi znakami firmowymi
  Nantucket corporation. DBASE jest zastrzeżonym znakiem firmowym
  Ashton-Tate Corporation. Inne znaki i nazwy produktów są znakami
  firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi odpowiednich firm.

------------------------------------------------------------------------------
 Umowa licencyjna Nantucket Software

   Ważne

   PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ ZANIM OTWORZYSZ PAKIET.
   Otwarcie pakietu równoznaczne jest ze zgodą na warunki
   umowy.Jeśli Państwu nie odpowiadają warunki tejże umowy,
   mogą Państwo zwrócić nierozpieczętowany pakiet łącznie
   z dokumentami i dowodem wpłaty w ciągu 10 dni, na adres
   dostawcy, za całkowitym zwrotem kosztów.

   LICENCJA
   Załączone pozycje tj.:
   - program NANTUCKET SOFTWARE
   - komponenty zastrzeżone prawem autorskim, zmodyfikowane lub
    ulepszone (zwane dalej "Software")
   - dokumentacja użytkownika, towarzysząca Software (zwana
    dalej "Dokumentacją użytkownika")są dostarczone
    do użytkownika zgodnie z Umową Licencyjną Nantucket Software
    (zwaną "Umową").
   Software można użytkować:
   a) na każdym komputerze, pod warunkiem posiadania
    towarzyszącej Karty Licencyjnej Nantucket Software, zawsze
    podczas użycia Software, lub
   b) w sieci, pod warunkiem, że każda osoba korzystająca
    z Software nabyła oddzielny egzemplarz Software i posiada w/w
    Kartę podczas używania Software.
   Nie można czasowo przekazać posiadania Karty lub prawa
   użytkowania Software na inną osobę.
   Można na stałe przekazać Software, dokumentację użytkownika
   i Kartę Licencyjną wg. procedury ustalonej przez Nantucket.
   Jeśli Państwo przekazują na stałe Software i inne elementy
   pakietu, muszą Pństwo przekazać danej osobie jednocześnie
   wszystkie kopie Software lub zniszczyć kopie nieprzekazane.
   Licencję tą można unieważnić w każdej chwili przez
   zniszczenie wszystkich kopii Software, Dokumentacji
   Użytkownika oraz Karty Licencyjnej.
   Licencja wygasa automatycznie w przypadku niedotrzymania
   warunków tej Umowy.
   Można użyć Software w celu przygotowania oprogramowania
   użytkowego, które Państwo posiadacie lub kontrolujecie bez
   dalszych licencji od Nantucket i bez dodatkowych opłat, pod
   warunkiem, że Software nie może być oddzielony w całości lub
   w części od oprogramowania użytkowego . Dla celów tejże
   Umowy "użycie" znaczy ładowanie Software do RAM, lub
   wprowadzenie Software na twardy dysk, server sieciowy lub
   inne urządzenie przechowywania.
   Można:
   a) dokonać jednej kopii Software wyłącznie dla celów
    archiwalnych lub
   b) transferować Software na pojedynczy twardy dysk pod
    warunkiem, iż zachowa się dyski oryginalne wyłącznie w celu
    archiwalnym.
   Poza warunkami wymienionymi w Umowie, nie można kopiować,
   reprodukować oraz sprzedawać Software.
   Nie można również modyfikować, ulepszać, demontować ani też
   usiłować uzyskać kodu źródłowego z Software.
   Nie można kopiować ani powielać Dokumentacji Użytkownika.
   GWARANCJA OGRANICZONA
   Nantucket gwarantuje,iż Software będzie działać prawidłowo
   (trwale ) wg. wydruku specyfikacji Nantucket oraz
   dokumentów.
   Nantucket gwarantuje, że Dokumentacja Użytkownika zawiera
   niezbędne informacje, aby użytkować Software; oraz, że
   materiał na którym zapisany jest Software jest wolny od
   defektów wykonawstwa oraz materiałowych na okres 90 dni od
   daty dostawy.
   PROGRAM I DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SĄ DOSTARCZONE "JAKIE
   SĄ",
   WYJĄWSZY DLA CELÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI USTALONEJ POWYŻEJ.
   NANTUCKET NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB
   DOMYŚLNYCH, W ODNIESIENIU DO PROGRAMU I/LUB DOKUMENTACJ
   UŻYTKOWNIKA, W W SZCZEGÓLNOŚCI ODRZUCA GWARANCJE HANDLOWE I
   GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOSCI DO KONKTRETNEGO CELU.
   NANTUCKET NIE GWARANTUJE, ŻE
   PROGRAM I/LUB DOKUMENTACJA SPEŁNIĄ WYMAGANIA I OCZEKIWANIA,
   ANI ŻE PRACA PROGRAMU BĘDZIE NIEPRZERWANA I
   BEZBŁĘDNA.WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR
   PROGRAMU, KTÓREGO DOKONAŁ, ABY OSIĄGNĄĆ ZAMIERZONE REZULTATY
   I ZA UZYSKANE REZULTATY.
   Niektóre Stany nie zezwalają na ograniczone gwarancje. Ta
   gwarancja daje Państwu szczególne prawa, a poza tym możecie
   Państwo mieć inne prawa, które różnią się w zależności od
   Stanu.

   OGRANICZENIA REKOMPENSAT I ODPOWIEDZIALNOŚCI
   Jeśli Software i Dokumentacja Użytkownika nie sprostałyby
   Gwarancji Nantucket to:
   A: następuje wymiana Software i Dokumentacji Użytkownika
    poprzez zwrot do Nantucket lub autoryzowanego sklepu z
    załączeniem dowodu wpłaty.
   B: jeśli Nantucket nie może lub nie wymieni Software lub
    Dokumentacji Użytkownika można zerwać Umowę poprzez zwrot
    Software, wszystkich kopii i Dokumentacji Użytkownika do
    Nantucket z dowodem wpłaty co zostanie następnie
    zrefundowane.
   Pod żadnym pozorem Nantucket nie odpowiada za niesprawne
   działanie spowodowane przez Użytkownika poprzez niewiedzę
   lub złe wykorzystanie .
   Uwagi ogolne
   Software i Dokumentacja Użytkownika są licencjonowane przez
   Rząd USA - jego odpowiednie agencje i odpowiedzialne
   Instytucje - Prawem Zastrzeżonym.
   Użytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd, jego
   agencje i/lub instytucje podlega ograniczeniom jak ustalone
   w podparagrafie (c) (1) (ii) Praw Danych Technicznych i
   Oprogramowania Komputerowego klauzuli DFARS 252,227-7013.
   Dostawcą/Producentem jest NANTUCKET CORPORATION ,12555 West
   Jefferson Boulevard, Suite 300, Los Angeles,California
   90066.
   Umowa ta podlega prawu Stanu California.
   W razie jakichkolwiek pytań w związku z w/w Umową proszę
   pisać na adres:
   Nantucket Legal Affairs
   12555 West Jefferson Boulevard
   Suite 300,
   Los Angeles
   California 90066

NANTUCKET CORPORATION