wrt0014   Nie można zdefiniować symbolu '<symbol>' zarezerwowanego 
 dla konsolidatora, ponieważ jest on na liście niedefiniowanych symboli

  Problem: Przy wywoływaniu konsolidacji w klauzuli EXCLUDEwskazany
  został symbol, którego konsolidator potrzebuje do odpowiedniego
  powiązania adresów. Symbolu tego nie można wyłączać z definiowania.

  Rozwiązanie: Symbolami, które prawdopodobnie są zarezerwowane
  (w zależności od struktury programu) są: _end,_edata, $$OVLBASE, $$MAIN,
  $$CGSN, $$COVL, $$MPGSNBASE, $$MPGSNOVL, $$MPOVLLFA, $$EXENAM oraz
  $$INTNO.