wrt0022   Zbiór .EXE może nie działać poprawnie - niezdefiniowane symbole

  Problem: Jeśli po zakończeniu tworzenia zbioru wykonywalnego (.EXE)
  pozostają jakieś niezdefiniowane symbole, program .RTLink wysyła
  odpowiednie ostrzeżenie i ustawia kod powrotu systemu DOS na wartość 1.

  Rozwiązanie: Symbole niezdefiniowane w procesie tworzenia zbioru
  .PLL zwykle nie stanowią problemu, jeśli jednakże nie zostaną rozwiązane
  w procesie tworzenia zbioru wykonywalnego .EXE, zazwyczaj zbiór ten
  nie jest dobry.