ert0004   Podwójny stos

  Problem: Program odwołuje się do dwóch rożnych stosów. Najbardziej
  prawdopodobnym powodem tego jest wykorzystywanie programu napisanego
  w assemblerze, który bezpośrednio steruje przydziałem segmentów stosu.

  Rozwiązanie: Rozwiązaniem jest wyeliminowanie przydziału jednego
  z segmentów stosu. Rejestry SS i SP mogą być zmienione w momencie
  uruchomienia programu, ale żeby konsolidator wiedział jak zainicjować
  rejestry w nagłówku zbioru .EXE, musi mieć wskazany jeden segment stosu.