ert0011   Komenda PRELOAD musi mieć aktywną sekcję

  Problem: Komenda PRELOAD w trybie swobodnym (FREEFORMAT) powoduje
  załadowanie sekcji nakładki do obszaru nakładek podczas uruchomienia
  programu. Komenda ta musi wystapić po określeniu SECTION, wskazującym
  sekcję, która ma być ładowana jako pierwsza. Komunikat ten informuje,
  że aktualna sekcja jest sekcją główną (root), która zawsze jest ładowana
  jako pierwsza, ale nigdy nie jest obsługiwana przez program zarzadzający
  nakładkami - zaznaczanie jej jako pierwszej ładowanej sekcji jest więc
  błędem.

  Rozwiązanie: Komendę PRELOAD trzeba przesunąć za komendę SECTION określającą
  sekcję nakładek, która ma być załadowana jako pierwsza.