ert0013   Po zakończeniu wprowadzania danych obszar pozostał otwarty

  Problem: W swobodnym (FREEFORMAT) trybie komunikacji z użytkownikiem
  wystapiła instrukcja BEGINAREA bez odpowiadającej jej instrukcji ENDAREA.

  Rozwiązanie: Trzeba sprawdzić wprowadzone informacje, aby upewnić
  się czy wszystkie instrukcje BEGINAREA mają odpowiadające im instrukcje
  ENDAREA.