ert0017   Zły format podanej w układzie dziesiętnym liczby '<liczba>'

  Problem: W parametrze lub komendzie oczekującej liczby podanej
  w układzie dziesiętnym wprowadzono nieprawidłową wartość.

  Rozwiązanie: Liczba w układzie dziesiętnym może zawierać tylko cyfry
  od 0 do 9.