ert0018   Zły format podanej w układzie szesnastkowym liczby '<liczba>'

  Problem: W parametrze lub komendzie oczekującej liczby podanej
  w układzie szesnastkowym wprowadzono nieprawidłową wartość.

  Rozwiązanie: Liczba w układzie szesnastkowym może zawierać tylko cyfry
  od 0 do 9 oraz litery od A do F.