ert0024   Nie można otworzyć zbioru konfiguracyjnego '<nazwazbioru>
       dla programu .RTLink

  Konsolidator znalazł wskazany zbiór, ale nie może go otworzyć,
  prawdopodobnie na skutek uszkodzenia zbioru lub dysku.