ert0026      Nie podana i nie nasuwająca się nazwa zbioru wyjściowego

    Problem: Błąd ten oznacza, że konsolidator nie potrafi określić gdzie
    ma umieszczać dane wyjściowe.

    Rozwiązanie: Należy jawnie podać nazwę zbioru wyjściowego.