ert0030   Odrzucony symbol '<symbol>' był już załadowany w zbiorze .PLL
       '<nazwa biblioteki>'

  Problem: Symbol podany w klauzuli EXCLUDE był już załadowany
  w wywołanym zbiorze .PLL, konsolidator nie może więc uniknąć wciągania
  go do modułu definiującego symbol.

  Rozwiązanie: Należy zastosować klauzulę EXCLUDE dla tego symbolu
  przy tworzeniu zbiorów .PLL.