ert0032   Przy budowaniu zbioru PLL przekazano do .RTLink zagnieżdżony 
       zbiór PLL

  Problem: Komunikat ten pojawi się, jeśli w trybie konsolidacji
  wstępnej podany zostanie zbiór .PLL zależący od innego zbioru .PLL.

  Rozwiązanie: Podając równocześnie klauzule konsolidatora /PRELINK
  i /PLL można stworzyć zbiór .PLL zależny od innego zbioru .PLL. Takie
  zagnieżdżanie zbiorów .PLL jest jednakże możliwe tylko do jednego
  poziomu głębokości. Jeśli np. zbiór B.PLL został stworzony jako zależny
  od A.PLL, nie można stworzyć zbioru C.PLL zależnego od B.PLL.