ert0041   Nierozpoznana klauzula '<klauzula>'

  Problem: Podana została nieprawidłowa klauzula w trybie pozycyjnym
  (POSITIONAL).

  Rozwiązanie: Należy zmienić podane klauzule na prawidłowe klauzule
  trybu pozycyjnego. Prawidłowa składnia trybu pozycyjnego opisana jest
  w rozdziale "Konsolidator pakietu Clipper - RTLINK.EXE" podręcznika
  "Programy użytkowe".