ert0044   Niewłaściwy rozmiar stosu

  Problem: Nieprawidłowo podana wartość w klauzuli STACK.

  Rozwiązanie: Należy w klauzuli STACK podać liczbę określającą rozmiar
  stosu. Prawidłowa składnia opisana jest w rozdziale "Konsolidator
  pakietu Clipper - RTLINK.EXE" podręcznika "Programy użytkowe".