ert0048      Można podać tylko jedną nazwę zbioru wyjściowego

    Problem: Przy wywołaniu konsolidacji podano więcej niż jedną nazwę
    zbioru wyjściowego.

    Rozwiązanie: Można podać tylko jedną nazwę zbioru wyjściowego.