ert0049   Nie można stworzyć zbioru mapy '<mapa>'

  Problem: Konsolidator nie może stworzyć podanego zbioru mapy.
  Zwykle jest to spowodowane nieprawidłową nazwą zbioru mapy, zablokowaniem
  tego zbioru, lub podaniem w jego nazwie niestniejącego katalogu.

  Rozwiązanie: Po otrzymaniu tego komunikatu trzeba sprawdzić, czy
  wskazana nazwa zbioru jest prawidłowa.