ert0052   Próba załadowania modułu definiującego symbol '<nazwasymbolu>'

  Problem: Konsolidator próbował załadować moduł definiujący wskazany
  symbol przy użytej klauzuli EXCLUDE.

  Rozwiązanie: Komunikat ten pojawi się jeżeli zostanie wywołana klauzula
  EXCLUDE dotycząca symbolu zdefiniowanego w jednym z konsolidowanych
  zbiorów wynikowych. Jest to niedozwolone i prawdopodobnie spowodowane
  przez nieuwagę. Albo jeden ze zbiorów wynikowych nie miał być
  konsolidowany, albo symbol na liście EXCLUDE znalazł się przez omyłkę.