ert0055   Nie można przeszukiwać słownika biblioteki

  Problem: Konsolidator wykrył błąd podczas przetwarzania aktualnej
  biblioteki. Na końcu zbioru bibliotecznego powinien znajdować się
  rozszerzony słownik, jednakże próba znalezienia pozycji w tym słowniku
  nie powiodła się. Zwykle oznacza to uszkodzenie biblioteki.

  Rozwiązanie: Do wykrycia uszkodzenia dysku służy komenda CHKDSK/F
  systemu DOS. Jeżeli dysk nie jest uszkodzony, należy sprobować odtworzyć
  lub powtórnie zainstalować kwestionowaną bibliotekę - dla stwierdzenia,
  która z bibliotek powoduje problem, wywołuje się konsolidację z klauzulą
  VERBOSE. Jeżeli problem nadal występuje, można go ominąć stosując
  klauzulę NOEXTDICTIONARY powodującą zignorowanie rozszerzonego slownika.