ert0056   Nieudane czytanie tablicy biblioteki

  Rozwiązanie: Do wykrycia uszkodzenia dysku służy komenda CHKDSK/F
  systemu DOS. Jeżeli dysk nie jest uszkodzony, należy sprobować odtworzyć
  lub powtórnie zainstalować kwestionowaną bibliotekę - dla stwierdzenia,
  która z bibliotek powoduje problem, wywołuje się konsolidację z klauzulą
  VERBOSE. Jeżeli problem nadal występuje, można go ominąć stosując
  klauzulę NOEXTDICTIONARY powodującą zignorowanie rozszerzonego slownika.