ert0061   Błąd wejscia/wyjscia dla zbioru wyjściowego <nazwazbioru>

  Problem: Konsolidator nie może czytać i/lub pisać do wymienionego
  zbioru wyjściowego.

  Rozwiązanie: Ponieważ komunikat ten zwykle wskazuje na uszkodzenie
  zbioru lub dysku, należy wykorzystać komendę CHKDSK/F systemu DOS,
  pozwalającą stwierdzić, czy dysk został uszkodzony.