ert0097   Nieprawidłowa flaga MAP <typ>

  Problem: Podana została klauzula MAP z niedozwoloną klauzulą raportu.

  Rozwiązanie: Dopuszczalne są klauzule: S, N lub A. Objasnienia podane
  są w rozdziale "Konsolidator pakietu Clipper - RTLINK.EXE" podręcznika
  "Programy użytkowe".