eut0007   Nie można otworzyć zbioru roboczego '<nazwa zbioru>'

  Problem: Komunikat ten wskazuje, że program .RTLink nie może
  otworzyć wskazanego tymczasowego zbioru roboczego. Zwykle niepowodzenie
  w otwieraniu zbioru roboczego oznacza brak uprawnień do czytania
  lub zapisu zbioru lub katalogu, w którym jest on umieszczony. Mogą
  również zdarzać się inne problemy, takie jak uszkodzenie dysku, są one
  jednakże dużo mniej prawdopodobne.

  Rozwiązanie: Trzeba się upewnić, czy mamy uprawnienia do czytania i
  zapisu wskazanego zbioru, oraz do tworzenia zbiorów we wskazanym
  katalogu.