eut0015:   Nieudany zapis do buforowanego zbioru wyjściowego '<nazwa zbioru>'
       w pozycji 0x<pozycja>(<liczba>znaków)

  Problem: Program .RTLink nie może pisać w danym miejscu we wskazanym
  zbiorze wyjściowym. Zwykle komunikat ten jest spowodowany brakiem
  dostępnej przestrzeni dyskowej w momencie gdy program .RTLink próbuje
  powiększyć rozmiar zbioru wyjściowego w celu zapisania w nim dodatkowych
  danych. Mogą również zdarzać się inne problemy, takie jak uszkodzenie
  dysku, są one jednakże dużo mniej prawdopodobne.

  Rozwiązanie: Po otrzymaniu takiego komunikatu trzeba zwolnić więcej
  przestrzeni dyskowej i próbować ponownie.