Błędy w obsłudze programu .RTLink

  Rozdział ten jest podsumowaniem komunikatów o błędach, które mogą
  wystapić podczas konsolidacji za pomocą programu .RTLink. Komunikaty
  zostały podzielone na kategorie, zależnie od ważności i miejsca
  występowania błędu w procesie konsolidacji. Poniżej opisane zostały
  wszystkie kategorie błędów wraz z wykazem komunikatów dla każdej
  kategorii. Szczegółowe informacje o składni i działaniu konsolidatora
  można znaleźć w dokumentacji, w rozdziale "Konsolidator pakietu Clipper
  -- RTLink.exe".

  Przedstawione komunikaty o błędach i ostrzeżeniach konsolidatora
  stanowią podzbiór wszystkich możliwych do wygenerowania komunikatów
  i ilustrują problemy najczęściej występujące w czasie konsolidacji.
  W przypadku otrzymania nie występującego w tym wykazie komunikatu
  o błędzie należy skontaktować się z działem Support firmy Nantucket
  podając treść komunikatu oraz okoliczności, w których wystąpił.

  Ostrzeżenia programu .RTLink

  Ostrzeżenia programu .RTLink sa mniej poważną kategorią niż błędy.
  Wskazują one na potencjalne błędy, mogące wystapić podczas wykonywania
  programu ale nie wstrzymują tworzenia zbioru wykonywalnego (.EXE).
  Podczas tworzenia zbioru wykonywalnego (.EXE), w przypadku napotkania
  nie rozwiązanego symbolu (ostrzeżenie wrt0022), kod powrotu systemu DOS
  ustawiany jest na wartość 1; żadne inne ostrzeżenia tego kodu
  nie zmieniają.

  Ogólna postać ostrzeżenia programu .RTLink jest następująca:

  ostrzeżenie wrtxxxx: tekst komunikatu

  Komunikaty o błędach programu .RTLink

  Komunikaty o błędach w obsłudze programu .RTLink określają takie problemy
  jak niemożność znalezienia zbioru wymaganego przez konsolidator,
  błąd składniowy przy wywołaniu programu RTLINK.EXE, lub błędy w zbiorach
  typu .OBJ lub .LIB. Zwykle, dopóki błąd nie zostanie poprawiony,
  konsolidator nie może kontynuować działania, a zbiór wykonywalny
  nie jest tworzony. W takim przypadku kod powrotu systemu DOS ustawiany
  jest na wartość 1.

  Ogólna postać komunikatu o błędzie w obsłudze programu .RTLink
  jest następująca:

  błąd ertxxxx: treść komunikatu

  Komunikaty o różnorodnych błędach w obsłudze programu .RTLink

  Błędy różnorodne podobne do innych błędów w obsłudze programu .RTLink.
  Zwykle, dopóki błąd nie zostanie poprawiony, konsolidator nie może
  kontynuować działania, a zbiór wykonywalny nie jest tworzony. W takim
  przypadku kod powrotu systemu DOS ustawiany jest na wartość 1.

  Ogólna postać komunikatu o różnorodnych błędach w obsłudze programu
  .RTLink jest następująca:

  błąd eutxxxx: treść komunikatu