wrt0003  różne modele pamięci w wierszach COMENT ('<model znany dotąd>'
      != '<model napotkany>', wiersz COMENT 0x<offset>,zbiór'<zbiór>'

  Problem: Istnieje wiele typów wierszy COMENT dostarczających
  opisowych informacji o zbiorach wynikowych, ale zwykle nie wpływają one
  na wynik konsolidacji. Wiersze te są podobne do komentarzy, które mogą
  być włączane do kodu źródłowego. Jednym z typów wierszy COMENT jest
  określenie modelu pamięci, nie wpływające na działanie programu .RTLink.

  Komunikat ten wskazuje, że część wiersza COMENT zawierająca dane nie
  odpowiada danym w wierszach poprzednio przetwarzanych przez konsolidator.
  Ponieważ format tego wiersza COMENT nie jest publikowany i wiele
  kompilatorów umieszcza w nim więcej informacji o modelu pamięci (wersja
  kompilatora również wydaje się mieć wpływ na dane), warunek ten zwykle
  nie jest błędem. Komunikat wyświetlany jest jedynie dla poinformowania
  o różnicy postaci danych w tych wierszach.

  Rozwiązanie: Należy upewnić się, że konsolidowane razem zbiory
  wynikowe (.obj) i biblioteki (.lib) dotyczą tego samego modelu pamięci.
  Jeśli tak jest, ostrzeżenie to można zignorować.