wrt0005   Nie ma segmentu stosu

  Problem: Komunikat ten ostrzega, że w programie nie został zdefiniowany
  segment stosu. Decyzja, czy ostrzeżenie to można zignorować zależy
  od programu użytkowego. Zwykle tylko programy pisane w assemblerze mogą
  nie mieć segmentu stosu. W językach wyższego rzędu komunikat ten
  prawdopodobnie wskazuje na poważniejszy błąd.

  Rozwiązanie: Zazwyczaj, jeśli planuje się urychomienie programu EXE2BIN
  ze zbiorem wykonywalnym (.EXE), komunikat ten jest rzeczą normalną.
  Jeśli jednakże program ten będzie uruchamiany jako .EXE, powinien mieć
  zdefiniowany stos.