wrt0012   Przedefiniowany symbol '<symbol>' z wstępnie skonsolidowanej
       biblioteki

  Problem: Komunikaty o przedefiniowywaniu są szczególnie ważne,
  gdy związane są ze wstępną konsolidacją (.PLL). Często zdarza się,
  że programiści ponownie piszą podprogramy z wywoływanej biblioteki
  i nie włączają nowych modułów dopóki nie stworzą zbioru .EXE.
  Kiedy przy tworzeniu zbioru .PLL odwołującego się do biblioteki program
  .RTLink analizuje nazwę podprogramu, nie widzi nowej definicji, ale musi
  znaleźć definicję symbolu. Ściąga więc do zbioru .PLL moduł
  z biblioteki. Przy póżniejszej konsolidacji zbioru .EXE odwołującego
  się do .PLL tworzone będą komunikaty o przedefiniowywaniu. Adresy
  w zbiorze .PLL będą związane zwywołaniami funkcji bibliotecznych,
  podczas gdy adresy w zbiorze .EXE - z wywołaniami funkcji użytkownika.

  Rozwiązanie: Przedefiniowywanie symboli w programie .RTLink zwykle jest
  poważnym błędem; jednakże świadomy programista w pewnych okolicznościach
  może zignorować to ostrzeżenie, jeśli symbol nigdzie nie jest
  wywoływany. Czyni to jednakże na własne ryzyko, ponieważ w większości
  przypadków ostrzeżenie to jest katastrofalne. Konsekwencją jego może
  być zastępowanie wystąpień tego samego symbolu w różnych częściach
  programu przez różne adresy. Często w takim przypadku pomocne jest
  konsolidowanie zbioru z klauzulą EXCLUDE (szczególnie jeśli chcemy
  wstrzymać definiowanie niektórych symboli ze zbioru .PLL, ponieważ
  konsolidator nie zobaczy poprawnej definicji do czasu konsolidacji
  zbioru .EXE).