extend.h -- Zbiór nagłówkowy Systemu Rozszerzeń
--------------------------------------------------------------------------------
 _parc()   Zwraca parametr znakowy
 _parclen() Zwraca długość parametru znakowego
 _pards()  Zwraca datę jako ciąg znaków
 _parinfa() Określa długość lub typ elementu tablicy będącej parametrem
 _parinfo() Określa liczbę parametrów lub typ parametru
 _parl()   Odzyskuje parametr logiczny jako liczbę całkowitą (int)
 _parnd()  Odzyskuje parametr numeryczny jako liczbę typu double
 _parni()  Odzyskuje parametr numeryczny jako liczbę całkowitą
 _parnl()  Odzyskuje parametr numeryczny jako liczbę typu long
 _ret()   Przekazuje wartość zwracaną NIL
 _retc()   Przekazuje znakowę wartość zwracaną
 _retclen() Przekazanie ciągu znaków o określonej długości         Σ
 _retds()  Przekazuje zwracaną wartość daty przy użyciu ciągu
 _retl()   Przekazuje logiczną wartość zwracaną
 _retnd()  Przekazuje numeryczną wartość zwracaną typu double
 _retni()  Przekazuje zwracaną numeryczną wartość całkowitą
 _retnl()  Przekazuje numeryczną wartość zwracaną typu long
 _storc()  Przypisuje ciąg do wywoływanej zmiennej
 _storclen() Przypisanie zmiennej ciągu znaków o określonej długości     Σ
 _stords()  Przypisuje wartość daty do zmiennej za pomocą ciągu znaków
 _storl()  Przypisuje wartość logiczną do wywoływanej zmiennej
 _stornd()  Przypisuje do zmiennej wartość numeryczną podwójnej precyzji
 _storni()  Przypisuje do wywoływanej zmiennej całkowitą wartość numeryczną
 _stornl()  Przypisuje do wywoływanej zmiennej wartość numeryczną typu long
 _xalloc()  Przydziela pamięć zwracając NULL w przypadku niepowodzenia
 _xfree()  Zwalnia przydzieloną pamięć
 _xgrab()  Przydziela pamięć generując błąd w przypadku niepowodzenia
 _xunlock() Odblokowanie segmentów pamięci wirtualnej            Ω